Menu Sluiten

Hoe wordt toegewezen?

Het concept WoonVoort streeft naar een gezonde balans van zorgbehoefte en woonomgeving. Dit vanuit maatschappelijk oogpunt en de leefbaarheid binnen Kop van het Dok. De toewijzing gaat als volgt te werk:

  • Indien een kandidaat in aanmerking komt, wordt gekeken of een passende huisvesting binnen Kop van het Dok mogelijk is, vanuit de gezonde balans van zorgbehoefte en woonomgeving.
  • Indien passende huisvesting mogelijk is, zal WoonVoort een specifiek voorstel doen voor een zorgwoning.
  • De kandidaat heeft de mogelijkheid om de specifieke zorgwoning te bezichtigen, op basis van het voorstel vanuit WoonVoort.
  • Indien de kandidaat de zorgwoning accepteert, zal er een concept huurovereenkomst worden opgemaakt. Vanuit WVO Zorg wordt gelijktijdig een zorgovereenkomst opgesteld.

Er worden appartementen toegewezen aan doelgroepen met verschillende zorgindicaties. Hier wordt gekeken naar een gezonde balans van leefbaarheid en woonomgeving. Indien er meer zorgkandidaten zijn dan het aantal appartementen, zal per doelgroep (WLZ, Zvw, WMO) gekeken worden naar het aantal uren zorg per week. Hierbij zal de kandidaat met de meeste uren zorg als eerste in aanmerking komen. In het geval van WLZ wordt gekeken naar de zwaarte.