Menu Sluiten

Vragen & contact

Welkom bij WoonVoort

Heeft u vragen over wonen via WoonVoort?

We helpen u graag.

Wellicht vindt u hier antwoord op uw vraag òf laat een bericht achter via onderstaand formulier, dan nemen we zo snel mogelijk contact met u op.

Hoe wordt toegewezen?

Het concept WoonVoort streeft naar een gezonde balans van zorgbehoefte en woonomgeving. Dit vanuit maatschappelijk oogpunt en de leefbaarheid binnen Kop van het Dok. De toewijzing gaat als volgt te werk:

  • Indien een kandidaat in aanmerking komt, wordt gekeken of een passende huisvesting binnen Kop van het Dok mogelijk is, vanuit de gezonde balans van zorgbehoefte en woonomgeving.
  • Indien passende huisvesting mogelijk is, zal WoonVoort een specifiek voorstel doen voor een zorgwoning.
  • De kandidaat heeft de mogelijkheid om de specifieke zorgwoning te bezichtigen, op basis van het voorstel vanuit WoonVoort.
  • Indien de kandidaat de zorgwoning accepteert, zal er een concept huurovereenkomst worden opgemaakt. Vanuit WVO Zorg wordt gelijktijdig een zorgovereenkomst opgesteld.

Er worden appartementen toegewezen aan doelgroepen met verschillende zorgindicaties. Hier wordt gekeken naar een gezonde balans van leefbaarheid en woonomgeving. Indien er meer zorgkandidaten zijn dan het aantal appartementen, zal per doelgroep (WLZ, Zvw, WMO) gekeken worden naar het aantal uren zorg per week. Hierbij zal de kandidaat met de meeste uren zorg als eerste in aanmerking komen. In het geval van WLZ wordt gekeken naar de zwaarte.

Inschrijving

Via WoonVoort vindt u snel en gemakkelijk uw ideale huurwoning met zorg. Inschrijven kan in 3 eenvoudige stappen en kost eenmalig € 30,50. Dit bedrag wordt gebruikt voor het uitvoeren van een screening op uw gegevens en de administratieve verwerking voor het toekennen van een eigen huurdersportaal.

Wanneer kom ik in aanmerking?

Om in aanmerking te komen voor een zorgwoning, dient u te voldoen aan een zorgbehoefte. Hiervoor dient u over een indicatie Wlz, Zvw en/of Wmo te beschikken;

1. Wlz

U komt in aanmerking voor een huurwoning in Kop van het Dok als u beschikt over een indicatie op grond van de Wet Langdurige Zorg (Wlz). Het gaat om de indicaties: Wlz, ZZP VV 4, Wlz, ZZP VV 5 en Wlz, ZZP VV 6. In alle gevallen neemt onze cliëntadviseur contact met u op, om samen te bepalen of een woning in Kop van het Dok voor u inderdaad de beste keuze is.

Wonen in Kop van het Dok met een hogere Wlz-indicatie (ZZP VV 7 of hoger) is alleen onder voorwaarden mogelijk.

Meer informatie over een Wlz-indicatie Verpleging en Verzorging vindt u op: Wat is Wlz-zorg? | De Wlz | Regelhulp – Ministerie van VWS en/of Uw aanvraag in vier stappen – CIZ

2. Zvw

U komt in aanmerking voor een huurwoning in Kop van het Dok als u beschikt over een indicatie op grond van de Zorgverzekeringswet (Zvw). Het gaat om een indicatie wijkverpleging. Als ondergrens hanteren wij een indicatie van tenminste 1 uur wijkverpleging per week.

Meer informatie over een Zvw-indicatie vindt u op:
Wijkverpleging | Verpleging en verzorging thuis | Regelhulp – Ministerie van VWS

3. Wmo

Met een indicatie op grond van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) komt u in aanmerking komen voor een huurwoning in Kop van het Dok. Het gaat om een indicatie hulp bij het huishouden, dagbesteding en/of thuisbegeleiding. Bij het toewijzen van zorgwoningen in Kop van het Dok wordt voorrang verleend aan mensen met de daar best passende zorgvraag. Als ondergrens hanteren wij een indicatie van tenminste 1 uur huishoudelijke thuiszorg per week.

Meer informatie over een Wmo-indicatie vindt u op:
Hulp bij het huishouden | Hulp en zorg thuis | Regelhulp – Ministerie van VWS

Wanneer neemt de cliëntadviseur contact op?

Na inschrijving zal de cliëntadviseur binnen 10 werkdagen contact opnemen voor het inventariseren van de zorgbehoefte.

Wanneer wordt toegewezen?

De toewijzing van de zorgwoningen vindt plaats vanaf 10 april 2023. Bij toewijzing van de zorgwoning wordt u op de hoogte gesteld door Schinkel de Weerd makelaardij (samenwerkingspartner WoonVoort).

Wat zijn de regels bij inschrijving?

Aan de inschrijving voor een zorgwoning in Kop van het Dok zijn een aantal regels verbonden:

  1. Per (toekomstig) huishouden mag slechts één inschrijving worden ingediend. Als hiermee in strijd meerdere inschrijvingen zijn ingediend, kunnen alle inschrijvingen uitgesloten worden van deelname aan toewijzing en/of de toewijzing ongedaan worden gemaakt.
  2. Naamswijziging, indeplaatsstelling of toevoeging van huurder(s) na toewijzing is (zijn) niet mogelijk tenzij daartoe nadrukkelijk toestemming wordt verleend.
  3. Aan het invullen en insturen van een inschrijving kan geen enkel recht op toewijzing van een zorgwoning worden ontleend.
  4. Bij een digitale inschrijving ontvangt de inschrijver een bevestiging van ontvangst per mail.
  5. Als een kandidaat tot driemaal afziet van de aan hem of haar toegewezen zorgwoning, zal er geen zorgwoning meer worden aangeboden.
  6. Indien er na toewijzing binnen 10 dagen geen contact verkregen kan worden met een kandidaat waaraan een zorgwoning is toegewezen, vervalt eveneens het recht op toewijzing van een woning.

Stel hier uw vraag of laat een bericht achter