Menu Sluiten

Wonen & zorg

Huurappartementen voor vrijer wonen

Zorgeloos wonen met WoonVoort

WoonVoort biedt huurappartementen om vrijer te wonen op de mooiste locaties van Walcheren. Appartementen waar zorg altijd dichtbij is. Appartementen om weer te genieten van het leven. Hier heeft u uw eigen regie met zorg op maat. Exclusief voor huurders met een zorgindicatie. Welkom in uw nieuwe thuis. WoonVoort werkt samen met haar partners om wonen met een plus te realiseren.

"Vrijer wonen met zorg altijd dichtbij"

Zorg is hier altijd dichtbij

De ideale tussenvorm tussen een verpleeghuis en geheel zelfstandig wonen. In de levensloopbestendige appartementen van WoonVoort levert WVO Zorg zorg op maat, zorg die óók levensloopbestendig is. De focus ligt op wat u zelf kunt én graag doet, voor de overige zaken ontvangt u zorg en ondersteuning waar nodig. Een fijne manier om heerlijk vrij te wonen en te genieten.

Vind uw appartement met zorg

Vragen over de zorg? We helpen u graag.

Wellicht heeft u vragen over hoe uw huidige zorg voortgezet kan worden of wilt u een oriënterend gesprek met één van onze medewerkers over de zorg die aansluit bij uw wensen.

Heeft u een indicatie op grond van de Wlz?

U komt in aanmerking voor een huurwoning van WoonVoort als u beschikt over een indicatie op grond van de Wet Langdurige Zorg (Wlz). Het gaat om de indicaties: Wlz, ZZP VV 4, Wlz, ZZP VV 5 en Wlz, ZZP VV 6. In alle gevallen neemt onze cliëntadviseur contact met u op, om samen te bepalen of een woning van WoonVoort voor u inderdaad de beste keuze is. Ditzelfde geldt voor het geval u al een Wlz indicatie heeft, maar gekozen heeft voor de leveringsvorm Mpt of Pgb.

Wonen in Kop van het Dok met een hogere Wlz-indicatie (ZZP VV 7 of hoger) is alleen onder voorwaarden mogelijk. Hierover neemt u eerst contact op met de cliëntadviseur.

Meer informatie over een Wlz-indicatie Verpleging en Verzorging vindt u op:
Wat is Wlz-zorg? | De Wlz | Regelhulp – Ministerie van VWS en/of  Uw aanvraag in vier stappen – CIZ

Heeft u een indicatie op grond van de Zorgverzekeringswet?

U komt in aanmerking voor een huurwoning in Kop van het Dok als u beschikt over een indicatie op grond van de Zorgverzekeringswet (Zvw). Het gaat om een indicatie wijkverpleging. Als ondergrens hanteren wij een indicatie van tenminste 1 uur wijkverpleging per week.  Hebt u precies de indicatie 1 uur wijkverpleging per week, neem dan eerst contact op met de cliëntadviseur.

Meer informatie over een Zvw-indicatie vindt u op:
Wijkverpleging | Verpleging en verzorging thuis | Regelhulp – Ministerie van VWS

Heeft u een indicatie op grond van de Wet maatschappelijke Ondersteuning?

Met een indicatie op grond van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) kunt u in aanmerking komen voor een huurwoning in Kop van het Dok. Het gaat om een indicatie hulp bij het huishouden, dagbesteding en/of  thuisbegeleiding. Bij het toewijzen van zorgwoningen in Kop van het Dok wordt voorrang verleend aan mensen met de best passende zorgvraag.

Meer informatie over een Wmo-indicatie vindt u op:
Hulp bij het huishouden | Hulp en zorg thuis | Regelhulp – Ministerie van VWS