Menu Sluiten

Wanneer kom ik in aanmerking?

Om in aanmerking te komen voor een zorgwoning, dient u te voldoen aan een zorgbehoefte. Hiervoor dient u over een indicatie Wlz, Zvw en/of Wmo te beschikken;

1. Wlz

U komt in aanmerking voor een huurwoning in Kop van het Dok als u beschikt over een indicatie op grond van de Wet Langdurige Zorg (Wlz). Het gaat om de indicaties: Wlz, ZZP VV 4, Wlz, ZZP VV 5 en Wlz, ZZP VV 6. In alle gevallen neemt onze cliƫntadviseur contact met u op, om samen te bepalen of een woning in Kop van het Dok voor u inderdaad de beste keuze is.

Wonen in Kop van het Dok met een hogere Wlz-indicatie (ZZP VV 7 of hoger) is alleen onder voorwaarden mogelijk.

Meer informatie over een Wlz-indicatie Verpleging en Verzorging vindt u op: Wat is Wlz-zorg? | De Wlz | Regelhulp – Ministerie van VWS en/of Uw aanvraag in vier stappen – CIZ

2. Zvw

U komt in aanmerking voor een huurwoning in Kop van het Dok als u beschikt over een indicatie op grond van de Zorgverzekeringswet (Zvw). Het gaat om een indicatie wijkverpleging. Als ondergrens hanteren wij een indicatie van tenminste 1 uur wijkverpleging per week.

Meer informatie over een Zvw-indicatie vindt u op:
Wijkverpleging | Verpleging en verzorging thuis | Regelhulp – Ministerie van VWS

3. Wmo

Met een indicatie op grond van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) komt u in aanmerking komen voor een huurwoning in Kop van het Dok. Het gaat om een indicatie hulp bij het huishouden, dagbesteding en/of thuisbegeleiding. Bij het toewijzen van zorgwoningen in Kop van het Dok wordt voorrang verleend aan mensen met de daar best passende zorgvraag. Als ondergrens hanteren wij een indicatie van tenminste 1 uur huishoudelijke thuiszorg per week.

Meer informatie over een Wmo-indicatie vindt u op:
Hulp bij het huishouden | Hulp en zorg thuis | Regelhulp – Ministerie van VWS