Menu Sluiten

Wat zijn de regels bij inschrijving?

Aan de inschrijving voor een zorgwoning in Kop van het Dok zijn een aantal regels verbonden:

  1. Per (toekomstig) huishouden mag slechts één inschrijving worden ingediend. Als hiermee in strijd meerdere inschrijvingen zijn ingediend, kunnen alle inschrijvingen uitgesloten worden van deelname aan toewijzing en/of de toewijzing ongedaan worden gemaakt.
  2. Naamswijziging, indeplaatsstelling of toevoeging van huurder(s) na toewijzing is (zijn) niet mogelijk tenzij daartoe nadrukkelijk toestemming wordt verleend.
  3. Aan het invullen en insturen van een inschrijving kan geen enkel recht op toewijzing van een zorgwoning worden ontleend.
  4. Bij een digitale inschrijving ontvangt de inschrijver een bevestiging van ontvangst per mail.
  5. Als een kandidaat tot driemaal afziet van de aan hem of haar toegewezen zorgwoning, zal er geen zorgwoning meer worden aangeboden.
  6. Indien er na toewijzing binnen 10 dagen geen contact verkregen kan worden met een kandidaat waaraan een zorgwoning is toegewezen, vervalt eveneens het recht op toewijzing van een woning.